Suwnice, żurawie, wci±gniki
ŻURAWIE (HIAB, Fassi, hds, atlas, HMF, palfinger, PM i inne) DĽwigniki samochodwe
dĽwigniki zębatkowe
dĽwigniki ¶rubowe
dĽwigniki tłokowe
dĽwigniki dĽwigniowe
dĽwigniki stałe
dzwigniki przeno¶ne
dzwigniki przewoĽne
dzwigniki przechylaj±ce
dĽwigniki pozostałe
WYCIˇGI TOWAROWE
PODESTY RUCHOME
Platformy załadowcze
UKŁADNICE
Platformy nożycowe towarowe
DĽwigi budowlane
DĽwigi Towarowe Platformowe
DĽwigi towarowe małe
DĽwigi WIELKOGABARYTOWE
Schody i chodniki ruchome
windy osobowe i towarowe
PRZENO¦NIKI OKRĘŻNE KABINOWE
Inne urz±dzenia dĽwigowe
Podno¶niki koszowe
SYSTEMY HAKOWE
Serwis urz±dzeń dĽwigowych
Modernizacje i remonty
Wykonane konserwacje
Referencje
DĽwigi towarowe małe

Przykładowe układy:Wymiary

A, B min

A, B max

H min

H max

350

1200

500

1200

A, B - głęboko¶ć i szeroko¶ć kabiny     H - wysoko¶ć kabiny

 
 
              Układ 1                         Układ 2                          Układ 3                           Układ 4
 

            Układ 5                         Układ 6                           Układ 7


 dostęp do kabiny         1,2 numery przystanków


DRZWI KABINY

Maksymalne ¶wiatło otwarcia drzwi: 1200 x 1200
Wysoko¶ć progu drzwi od podłoża: dowolna
Sposób otwarcia: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, gilotynowe (pionowe), roletowe, harmonijkowe.

MOC SILNIKA
0,37 kW / 1,2 A - 1,8 kW / 9 A (zależnie od parametrów)
230 V ± 5% jedno-fazowa, 50/60 Hz.
230/400 V ± 5% trzy-fazowa, 50/60 Hz

Rysunek 1.
Minimalne wymiary szybu (widok z boku).

           Rysunek 2.
Minimalne wymiary szybu (przekrój poprzeczny).

 

   

      

Układ

Wymiary
dĽwigu

Wymiary
Prze¶witu
DĽwigu

Minimalne
Wymiary
Szybu

1

A, B

A

B+20

A+150
B+225

2, 3

A, B

A+20

B

A+150
B+225

4, 5

A, B

A+20

B+20

A+150
B+225

6

A, B

A+40

B

A+150
B+225

7

A, B

A+40

B+20

A+150
B+225

   

                                                 

Dostarczamy małe dĽwigi                                                               W kabinie: półki, ruszty itd. itp.              
także z własnymi szybami 
i obudowaniami


Możliwa pełna automatyzacja i współpraca z automatyk± zakładow±

W celu uzyskania informacji o produkcie prosimy o kontakt biurem


Do góry