Suwnice, żurawie, wci±gniki
ŻURAWIE (HIAB, Fassi, hds, atlas, HMF, palfinger, PM i inne) DĽwigniki samochodwe
dĽwigniki zębatkowe
dĽwigniki ¶rubowe
dĽwigniki tłokowe
dĽwigniki dĽwigniowe
dĽwigniki stałe
dzwigniki przeno¶ne
dzwigniki przewoĽne
dzwigniki przechylaj±ce
dĽwigniki pozostałe
WYCIˇGI TOWAROWE
PODESTY RUCHOME
Platformy załadowcze
UKŁADNICE
Platformy nożycowe towarowe
DĽwigi budowlane
DĽwigi Towarowe Platformowe
DĽwigi towarowe małe
DĽwigi WIELKOGABARYTOWE
Schody i chodniki ruchome
windy osobowe i towarowe
PRZENO¦NIKI OKRĘŻNE KABINOWE
Inne urz±dzenia dĽwigowe
Podno¶niki koszowe
SYSTEMY HAKOWE
Serwis urz±dzeń dĽwigowych
Modernizacje i remonty
Wykonane konserwacje
Referencje
Zatrudnienie:


Obecnie poszukujemy:


ZID-Service zatrudni pomocników konserwatorów szczególnie z uprawnieniami sep oraz absolwentów elektrycznych szkół zasadniczych. tel. 0-698-933-782


Konserwator dĽwigów kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej w Warszawie na pełny etat.

Konserwator dĽwignic E+M w Warszawie na pełny etat, chętnie z samochodem.

Konserwator dĽwigów kategorii pierwszej (lub drugiej) na pełny etat, plus pomocnik z samochodem we wszystkich miastach wojewódzkich.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza lub kontakt telefoniczny: 0 698 933 782 z kierowniczkami ds. marketingu Dominik± Miszczuk i Katarzyn± Błaszczyk

Wypełnij formularz
Nasze oferty zatrudnienia mog± pańswo znależć w serwisach pracy klikaj±c na jeden z poniższych linków:

Gazeta praca

Go Work