Suwnice, żurawie, wci±gniki
ŻURAWIE (HIAB, Fassi, hds, atlas, HMF, palfinger, PM i inne) DĽwigniki samochodwe
dĽwigniki zębatkowe
dĽwigniki ¶rubowe
dĽwigniki tłokowe
dĽwigniki dĽwigniowe
dĽwigniki stałe
dzwigniki przeno¶ne
dzwigniki przewoĽne
dzwigniki przechylaj±ce
dĽwigniki pozostałe
WYCIˇGI TOWAROWE
PODESTY RUCHOME
Platformy załadowcze
UKŁADNICE
Platformy nożycowe towarowe
DĽwigi budowlane
DĽwigi Towarowe Platformowe
DĽwigi towarowe małe
DĽwigi WIELKOGABARYTOWE
Schody i chodniki ruchome
windy osobowe i towarowe
PRZENO¦NIKI OKRĘŻNE KABINOWE
Inne urz±dzenia dĽwigowe
Podno¶niki koszowe
SYSTEMY HAKOWE
Serwis urz±dzeń dĽwigowych
Modernizacje i remonty
Wykonane konserwacje
Referencje
Szyby dĽwigowe

DĽwigi ZID mog± być wbudowywane w szyby żelbetowe, murowane, stalowe lub przeszklone. Mog± pracować również bez szybów.

Poniżej zał±czamy wymiary kilku najbardziej typowych rysunków szybów. Mog± je Państwo wykorzystać w swoich projektach. Narysowane s± one w programie AutoCAD 2000. W razie konieczno¶ci zastosowania rozwi±zań nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Wymiary i rysunki szybów:

DĽwigi elektryczne bez maszynowni i z maszynowni±:

DĽwigi hydrauliczne:

Pozostałe dĽwigi - prosimy o kontakt z naszym biurem

Będziemy również wdzięczni za wszelkie nadesłane do nas uwagi